CLOUD VPS SING - 1

Bắt đầu từ
200,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core
RAM 2GB
SSD NVME U2 40GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

CLOUD VPS SING - 2

Bắt đầu từ
420,000 đ
1 tháng
vCPU 4 core
RAM 4GB
SSD NVME U2 80GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

CLOUD VPS SING - 3

Bắt đầu từ
1,800,000 đ
1 tháng
vCPU 16 core
RAM 16GB
SSD NVME U2 160GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP