Cloud VPS US R1

Bắt đầu từ
100,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core
RAM 1GB
SSD NVME U2 20GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R2

Bắt đầu từ
130,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core
RAM 2GB
SSD NVME U2 25GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R3

Bắt đầu từ
170,000 đ
1 tháng
vCPU 2 cores
RAM 2GB
SSD NVME U2 25GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R4

Bắt đầu từ
250,000 đ
1 tháng
vCPU 2 cores
RAM 4GB
SSD NVME U2 30GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R5

Bắt đầu từ
250,000 đ
1 tháng
vCPU 3 cores
RAM 3GB
SSD NVME U2 40GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1 Gpb/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R6

Bắt đầu từ
350,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores
RAM 4GB
SSD NVME U2 50GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R7

Bắt đầu từ
550,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores
RAM 8GB
SSD NVME U2 60GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R8

Bắt đầu từ
950,000 đ
1 tháng
vCPU 6 cores
RAM 16GB
SSD NVME U2 80GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R9

Bắt đầu từ
1,100,000 đ
1 tháng
vCPU 8 cores
RAM 16GB
SSD NVME U2 120GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R10

Bắt đầu từ
1,500,000 đ
1 tháng
vCPU 8 cores
RAM 32GB
SSD Enterprise 120GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R11

Bắt đầu từ
1,500,000 đ
1 tháng
vCPU 12 cores
RAM 24GB
SSD NVME U2 150GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R12

Bắt đầu từ
1,900,000 đ
1 tháng
vCPU 16 cores
RAM 32GB
SSD NVME U2 200GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R13

Bắt đầu từ
3,000,000 đ
1 tháng
vCPU 32 cores
RAM 64GB
SSD NVME U2 300GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Cloud VPS US R14

Bắt đầu từ
5,500,000 đ
1 tháng
vCPU 64 cores
RAM 128GB
SSD NVME U2 400GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon Platinum 8163
  • Ổ Cứng NVME Enterprise U2
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại - Bang OR - USA
  • Không giới hạn băng thông
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu