VPS NVME PR1

Bắt đầu từ
120,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core
RAM 1GB
SSD NVME U2 20GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR2

Bắt đầu từ
155,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core
RAM 2GB
SSD NVME U2 25GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR3

Bắt đầu từ
200,000 đ
1 tháng
vCPU 2 cores
RAM 2GB
SSD NVME U2 25GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR4

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng
vCPU 2 cores
RAM 4GB
SSD NVME U2 30GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR5

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng
vCPU 3 cores
RAM 3GB
SSD NVME U2 40GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1 Gpb/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR6

Bắt đầu từ
420,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores
RAM 4GB
SSD NVME U2 50GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR7

Bắt đầu từ
650,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores
RAM 8GB
SSD NVME U2 60GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR8

Bắt đầu từ
1,100,000 đ
1 tháng
vCPU 6 cores
RAM 16GB
SSD NVME U2 80GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR9

Bắt đầu từ
1,300,000 đ
1 tháng
vCPU 8 cores
RAM 16GB
SSD NVME U2 120GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR10

Bắt đầu từ
1,800,000 đ
1 tháng
vCPU 8 cores
RAM 32GB
SSD NVME U2 120GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR11

Bắt đầu từ
1,800,000 đ
1 tháng
vCPU 12 cores
RAM 24GB
SSD NVME U2 150GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR12

Bắt đầu từ
2,250,000 đ
1 tháng
vCPU 16 cores
RAM 32GB
SSD NVME U2 200GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS NVME PR13

Bắt đầu từ
3,500,000 đ
1 tháng
vCPU 32 cores
RAM 64GB
SSD NVME U2 300GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon Gold 6148
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Ổ Cứng SSD NVME U2 ENTERPRISE
  • Máy chủ đặt tại FPT Datacenter
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Hỗ trợ Antiddos Sever Game
  • VPS không hỗ trợ VPN